3D CBCT – Две челюсти

Посредством модерната и набираща все по-голяма популярност CBCT технология се извършва триизмерно сканиране на горна и долна челюст. Триизмерното изображение позволява детайлно анализиране състоянието на двете челюсти и откриване на изменения (фрактури, кисти, тумори и възпаления). Технологията позволява допълнителна обработка на получения образ. Резултатите от извършеното заснемане чрез 3D скенера намират приложение в пародонтологията, при лечение на кореновите канали и при поставянето на импланти и протези.

Услугата се предлага в кабинета в кв. Иван Вазов (ДКЦ 14)

Други услуги

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.