ТМС

При рентгенографията на темпоромандибуларните стави се предоставя възможност за визуализиране на ставите, с които долната челюст е прикрепена към черепа. Графията се извършва в два варианта:

    • заснемане на лява и дясна стави в отворено или затворено положение на устата;
    • заснемане на двете стави и в двете положения на челюстта.
Други услуги

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.