Телерентгенография

Специализирано рентгеново изследване, препоръчвано предимно при планиране на ортодонтско лечение. Позволява измерването на големината на скелетните бази на гор​на и долн​а челюст; измерване на наклона на зъбите на двете челюсти; установяване на съотношенията между базата на черепа и горна и долна челюст. Телерентгенографията дава възможност за пряко наблюдение на ъгъла, под който растат зъбите и позволява да се разкрият евентуални изменения в съотношенията между зъби, челюсти и лицеви кости.

Веднъж получил телерентгенографията, ортодонтът разчертава върху нея основните равнини и ъгли, определящи етапите и хода на лечението. Преценяват се не само костните структури, но и меките тъкани, както и тяхното съотношение.

Други услуги

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.