Симпсон

Рентгенография по Симпсон (Захапка по Симпсон)

При този вид рентгенография се визуализират горната или долната челюсти. Графиите служат за откриване и локализиране на допълнителни или ретинирали зъби, фрактури на челюстта, в областта на небцето – кисти, абсцеси. Предоставят възможност също за определяне състоянието на слюнчените жлези, както и за локализиране на чужд обект.

Други услуги

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.