Ортопантомография

Назначаването на двуизмерни и триизмерни панорамни образи е свързано с проверката за установяване на находки по отношение на зъбите, прилежащи твърди тъкани, синуси, кости и други. Изследването е стандарт в ежедневната практика на денталния лекар при регистрац​ия на зъбния статус и прилежащите твърди тъкани,  а също и част от контрола преди и след проведено дентално лечение. Панорамната рентгенова снимка предоставя много по-голяма възможност за зъболекаря за проверка общото състояние на устната кухина, в сравнение с конвенционалната дентална рентгенова снимка. Като резултат, много по-бързо и лесно могат да бъдат открити сериозни заболявания, каквито са пародонтозата, оралните кисти, темпоромандибуларните нарушения, синузитите и раковите заболявания.

Други услуги

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.