Кариесна диагностика

Основните методи за диагностиката на началния кариес са визуалното наблюдения и рентгенографските изследвания. Целта на съвременните диагностични методи е да осигурят не инвазивна диагностика на най- ранните промени. Количествените диагностични методи се основават на интерпретацията на физични сигнали. Сигналът трябва да се получи, а след това силата на получения сигнал се класифицира. Това довежда до получаване на количествена диагностика.

Съществуват различни количествени методи за диагностика, като bitewing рентгенографията, подсилена дигитална рентгенография, дигитална изваждаща рентгенология и други.

Други услуги

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.