Графия – длан

Рентгеновото изследване включва провеждане на рентгенова снимка на костите на дланта, както и околните тъкани. Рентгеново изследване обикновено се прави за установяване на фрактури на кости, дислокации на стави, инфекции като артрит, наличие на костни тумори или други заболявания като остеопороза.

Други услуги