Понеделник - Петък: 08:30 - 19:30Събота: 10:00 - 15:00

Цени

Секторна снимка на плака*

9 лв
*Секторна снимка на плака + сканирана/e-mail - 10лв.

Дигитална секторна снимка*

9 лв
*Дигитална секторна снимка (e-mail) + фотохартия - 10 лв.

Панорамна снимка

30 лв
Ортопантомография

Телерентгенография

30 лв
Профилна/лицева проекция

Симпсон

20 лв
Аксиална проекция

Кариесна диагностика

15 лв
Bite-wing

Синуси

30 лв
Околоносни кухини

ТМС

30 лв
Отворена/затворена уста. Латерална проекция.

Графия - длан

30 лв
Лицева/профилна проекция

Пародонтален статус

100 лв
Множество периапикални секторни снимки