Цени

Секторна снимка на плака

10 лв

Дигитална секторна снимка*

10 лв
*Дигитална секторна снимка (e-mail) + фотохартия - 11 лв.

Панорамна снимка

35 лв
Ортопантомография

Телерентгенография

35 лв
Профилна/лицева проекция

Симпсон

20 лв
Аксиална проекция

Кариесна диагностика

15 лв
Bite-wing

Синуси

35 лв
Околоносни кухини

ТМС

35 лв
Отворена/затворена уста. Латерална проекция.

Графия - длан

35 лв
Лицева/профилна проекция

Пародонтален статус

110 лв
Множество периапикални секторни снимки

3D Компютърна томография (3D CBCT)

Изброените услуги се предлагат в кабинета в кв. Иван Вазов (ДКЦ 14)

3D CBCT - Сектор

80 лв

3D CBCT - Една челюст

100 лв

3D CBCT - Две челюсти

130 лв

СМДЛ Ви Кю Дент ЕООД

Дизайн и поддръжка от J&P Design Studio.